BronÄŤana nagrada Poslovna.hrO NAMA

UPS d.o.o. osnovano je 18.06.1990. godine u Karlovacu s ciljem posredovanja u privremenom i povremenom zapošljavanju.

Usljed zakonskih promjena tijekom devedesetih godina mijenjala se i djelatnost društva.

Nakon posljednjih izmjena zakona o posredovanju u zapošljavanju (2002.) i Zakona o radu (2003.) UPS se vraća temeljnoj djelatnosti - zapošljavanju.

PRAVNA UTEMELJENOST

UPS d.o.o. agencija za privremeno zapošljavanje je prva agencija koja je započela obavljanje djelatnosti privremenog zapošljavanja u Republici Hrvatskoj, u kolovozu 2003., i u Knjigu evidencije agencija za privremeno zapošljavanje koja se vodi pri MRSS RH evidentirana pod brojem 1/03.

UPS prva, agencija za posredovanje u zapošljavanju radi temeljem Rješenja MRSS RH kojim se izdaje dozvola Željku Pavliću, kao prvoj fizičkoj osobi u Republici Hrvatskoj, za obavljanje djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem.

Klasa:/UP/I-101-02/02-03/01; Urbroj: 524-04/1-1-02-2.